ایتالیاپرس و جو کد پستی

ایتالیا: منطقه 1 | منطقه 2 | منطقه 3 | کد پستی

کد پستی، استان، شهرستان، منطقه ، خیابان ، و غیره را وارد کنید، از 40 میلیون فایل های فشرده اطلاعات جستجو اطلاعات

منطقه 2: Avellino

این لیست Avellino است ، عنوان را کلیک کنید به فهرست جزئیات .

Aiello del Sabato, 83020, Aiello del Sabato, Avellino, Campania: 83020

عنوان :Aiello del Sabato, 83020, Aiello del Sabato, Avellino, Campania
شهرستان :Aiello del Sabato
منطقه 3 :Aiello del Sabato
منطقه 2 :Avellino
منطقه 1 :Campania
کشور :ایتالیا
کد پستی :83020

بیشتر بخوانید درباره Aiello del Sabato

Tavernola San Felice, 83020, Aiello del Sabato, Avellino, Campania: 83020

عنوان :Tavernola San Felice, 83020, Aiello del Sabato, Avellino, Campania
شهرستان :Tavernola San Felice
منطقه 3 :Aiello del Sabato
منطقه 2 :Avellino
منطقه 1 :Campania
کشور :ایتالیا
کد پستی :83020

بیشتر بخوانید درباره Tavernola San Felice

Altavilla Irpina, 83011, Altavilla Irpina, Avellino, Campania: 83011

عنوان :Altavilla Irpina, 83011, Altavilla Irpina, Avellino, Campania
شهرستان :Altavilla Irpina
منطقه 3 :Altavilla Irpina
منطقه 2 :Avellino
منطقه 1 :Campania
کشور :ایتالیا
کد پستی :83011

بیشتر بخوانید درباره Altavilla Irpina

Alvano, 83040, Andretta, Avellino, Campania: 83040

عنوان :Alvano, 83040, Andretta, Avellino, Campania
شهرستان :Alvano
منطقه 3 :Andretta
منطقه 2 :Avellino
منطقه 1 :Campania
کشور :ایتالیا
کد پستی :83040

بیشتر بخوانید درباره Alvano

Andretta, 83040, Andretta, Avellino, Campania: 83040

عنوان :Andretta, 83040, Andretta, Avellino, Campania
شهرستان :Andretta
منطقه 3 :Andretta
منطقه 2 :Avellino
منطقه 1 :Campania
کشور :ایتالیا
کد پستی :83040

بیشتر بخوانید درباره Andretta

Mattinella, 83040, Andretta, Avellino, Campania: 83040

عنوان :Mattinella, 83040, Andretta, Avellino, Campania
شهرستان :Mattinella
منطقه 3 :Andretta
منطقه 2 :Avellino
منطقه 1 :Campania
کشور :ایتالیا
کد پستی :83040

بیشتر بخوانید درباره Mattinella

Aquilonia, 83041, Aquilonia, Avellino, Campania: 83041

عنوان :Aquilonia, 83041, Aquilonia, Avellino, Campania
شهرستان :Aquilonia
منطقه 3 :Aquilonia
منطقه 2 :Avellino
منطقه 1 :Campania
کشور :ایتالیا
کد پستی :83041

بیشتر بخوانید درباره Aquilonia

Ariano Irpino, 83031, Ariano Irpino, Avellino, Campania: 83031

عنوان :Ariano Irpino, 83031, Ariano Irpino, Avellino, Campania
شهرستان :Ariano Irpino
منطقه 3 :Ariano Irpino
منطقه 2 :Avellino
منطقه 1 :Campania
کشور :ایتالیا
کد پستی :83031

بیشتر بخوانید درباره Ariano Irpino

Ariano Scalo, 83031, Ariano Irpino, Avellino, Campania: 83031

عنوان :Ariano Scalo, 83031, Ariano Irpino, Avellino, Campania
شهرستان :Ariano Scalo
منطقه 3 :Ariano Irpino
منطقه 2 :Avellino
منطقه 1 :Campania
کشور :ایتالیا
کد پستی :83031

بیشتر بخوانید درباره Ariano Scalo

La Manna, 83031, Ariano Irpino, Avellino, Campania: 83031

عنوان :La Manna, 83031, Ariano Irpino, Avellino, Campania
شهرستان :La Manna
منطقه 3 :Ariano Irpino
منطقه 2 :Avellino
منطقه 1 :Campania
کشور :ایتالیا
کد پستی :83031

بیشتر بخوانید درباره La Manna


کل 194 اقلام | ابتدا انتها | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | قبلی بعدی

دیگران در حال تردید
©2014 پرس و جو کد پستی